Halwa Telinga


9/01/2010

Mafahim Tarbawiyah Tentang Takwin 1


Siri 1

  1. Takwin Tarbawi tertegak di atas dua tunggak iaitu pertama, menghidupkan tarbiyah zatiyah( usaha sendiri) dalam setiap diri individu " kewajipan utama kita adalah beramal dalam lingkungan diri kita sediri terlebih dahulu" dan kedua,mengikuti dengan patuh tarbiyah yang diaturkan oleh jamaah berdasarkan manhaj yang disediakan melalui ikatan utuh yang disediakan iaitu usrah dan halaqah berdasarkan rukun taaruf, tafahum dan takaful, ( anda disaran memutalaah secara mendalam risalah Nizam Usrah dalam Majmu' Rasail)
  2. Al Banna telah memberi nama " Ikhwan Sodiqin" kepada mereka yang kuat beriltizam dengan kewajipan akh amil ( rujuk di akhir Risalah Taalim)
  3. Dia juga mengungkapkan " Wahai saudara muslimku! Sekarang adalah era takwin. Bentuklah diri kamu dengan Islam, kelak terbentuklah ummah ini. Ianya merupakan satu faridhah/ kewajipan yang memerlukan kamu memiliki jiwa mukmin dan hati yang bersih

No comments:

Post a Comment